Announcements

NATIONAL STUDENT PARLIAMENT

Akbar
Akbar
Ashish Deshmukh
Ashish Deshmukh
Brijesh Singh
Brijesh Singh
Elahe Hiptoola
Elahe Hiptoola
Isha Koppikar
Isha Koppikar
Kumkum Sirpurkar
Kumkum Sirpurkar
Madhur Bhandarkar
Madhur Bhandarkar
Maral Yazaraloo
Maral Yazaraloo
Maulana Rizvi
Maulana Rizvi
Meenakshi Gupta
Meenakshi Gupta
Mukesh Chandra Jha
Mukesh Chandra Jha
Pawan Sinha
Pawan Sinha
Prahlad Kakar
Prahlad Kakar
Priti Gandhi
Priti Gandhi
Rahul Pancikar
Rahul Pancikar
Rashmi Anand
Rashmi Anand
Shahnawaz Hussain
Shahnawaz Hussain
Shaina Nana Chudasama
Shaina Nana Chudasama
Suhani Shah
Suhani Shah
Swami Martand Puri
Swami Martand Puri
Yuhin Sinha
Yuhin Sinha
Varsha Usgaonkar
Varsha Usgaonkar
V. S. Sirpurkar
V. S. Sirpurkar

Students Speakers

Student Speakers
Student Speakers
Student Speakers
Student Speakers
Student Speakers
Student Speakers
Student Speakers