Announcements

NATIONAL STUDENT PARLIAMENT

Anil Bokil
anoop_ratnakar
Anoop Ratnakar
Bhopendra
Bhopendra
chandrashekar
Chandrashekar
Clyde Crastro
Charan Singh
Dsouza
Dsouza
Henri Tiphagne
Henri Tiphagne
jaiveer_shergill
Jaiveer Shergill
Nawab Malikt
Nawab Malik
nupur_basu
Nupur Basu
Pankaj Mandhane
Pankaj Mandhane
Prakriti Poddar
Prakriti Poddar
rajesh_badal
Rajesh Badal
Rangarajan
Rujuta Luktukee
Shams Khan
Shantanu Gupta
Shekhar Naphade
Shivani Dani
Shubhrastha
Shweta Shalini
Subramanian
Sucharita Palepu
Sudhanshu Trivedi
Tanveer Ahmed
Tarun Vijay
Vinit Goenka
Yogita Bhayana
Vivek Agnihotri